Food

ประเภทของอาหารบ่งบอก Lifestyle ได้หรือไม่

ประเภทของอาหารบ่งบอก Lifestyle ได้หรือไม่
ประเภทของอาหารบ่งบอก Lifestyle ได้หรือไม่

            ในยุคปัจจุบันนี้ รูปแบบและวิถีชีวิตหรือ Lifestyle ของคนเรา เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนเป็นอย่างมากอาจจะบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้หากเรามองย้อนกลับไปในสมัยก่อนเราจะพบว่าการดำเนินชีวิตของเราเต็มไปด้วยความเรียบง่าย ไม่เร่งรีบ มีจังหวะชีวิตที่เรียกว่า slow Life  แม้ในตอนที่เราอยู่กลางเมืองได้มากกว่านี้แต่ในปัจจุบันนี้แทบจะเรียกว่าทุกจังหวะชีวิตของเราเต็มไปด้วยความเร่งรีบ รวมไปถึงเรื่องของการเลือกรับประทานอาหาร ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลกระทบมาจาก การที่เราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบนั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เราจะต้องเลือกอาหารที่เราจะรับประทาน ในช่วงเวลาพักผ่อน ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ มีเกิดขึ้นได้เสมอเสมอ และการเลือกรับประทานอาหารของเราก็ยังบอกถึงรสนิยมหรือความเป็นตัวตนของเราได้อีกด้วย

             ในยุคสมัยก่อน ประมาณ 20 ปีย้อนหลังไปการได้รับประทานอาหารประเภทอาหารฝรั่งเศส หรือรับประทานอาหารบนภัตตาคารจีนอาหารเหลาหรือทานบุฟเฟ่ต์โรงแรมเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม และเป็นสิ่งที่คนชั้นกลาง  คนทำงานประจำ ค่อนข้างนิยมเลือกรับประทานอาหารแบบนี้เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถ บ่งบอกได้ถึงค่านิยม และบ่งบอกได้ถึงรูปแบบวิถีชีวิต Lifestyle ความเป็นอยู่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีเพราะแน่นอนว่าการรับประทานอาหารชั้นนี้จะต้องมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีพอสมควรระดับกลางบนขึ้นไป ดังนั้นอาหารฝรั่งเศสหรือบุฟเฟต์ในโรงแรมหรู ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ คนในสังคมยุคนั้น เลือกใช้บริการเป็นนจำนวนมาก

            ตัดฉาก กลับมาที่ยุคปัจจุบัน เราจะรู้สึกได้ว่าอาหารในสไตล์ของเมื่อ 20 ปีก่อน กลับเป็นสิ่งใดที่ได้รับความนิยมน้อยลงไป และผู้คนหันมาให้ความสนใจกับการเลือกรับประทานอาหารง่ายๆมีความรวดเร็ว การทานบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่น ในร้านเล็กๆ แต่รสชาติอร่อยและราคาย่อมเยาเข้าถึงได้ กลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม รวมไปถึงอาหารเพื่อสุขภาพประเภทสลัดหรือเป็นอาหารที่สามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องของความรวดเร็วและความคล่องตัวกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สิ่งต่างๆเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกไลฟ์สไตล์ของคนสองยุคได้เป็นอย่างดีและสิ่งที่ทำให้ ค่านิยมของคน 2 ยุคนี้แตกต่างกัน ก็คือรูปแบบและวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปนั่นเอง

            และสิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ คนในยุคนี้ นั่งรับประทานอาหารในภัตตาคารหรือร้านอาหารหรูหรูโรงแรมดังๆลดลง แต่กลับหันมานิยมบริโภคอาหารตามตลาดนัด  อาหารกล่อง และอาหารเพื่อสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีไม่ใช่เพราะว่าเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้เราต้องประหยัดกันมากยิ่งขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะค่านิยม ที่เปลี่ยนไปของคนในยุคนี้อีกด้วย