Lifestyle

ความท้าทายของระหว่างการดูแลผู้ป่วย palliative care

ผู้ป่วยแบบประคับประคองเผชิญกับปัญหามากมายระหว่างการรับการรักษา รวมทั้งความท้าทายในด้านอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ การเข้าใจผู้ป่วยประเภทนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้ป่วยแบบประคับประคองมักต้องการความช่วยเหลือและความเห็นอกเห็นใจจากคนรอบข้าง ในด้านของผู้ดูแลก็เผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในบทบาทของตนเองเช่นกัน ผู้ดูแลต้องมั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะได้รับประสบการณ์ที่ดีระหว่างการรับดูแล ผู้ป่วยแบบประคับประคองต้องเผชิญปัญหาอะไรบ้าง  การดูแลผู้ป่วย palliative care คือการรักษาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยและความเครียดจากโรคภัยที่คุกคามผู้ป่วย แม้ว่าการดูแลแบบประคับประคองจะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งผู้ป่วยและครอบครัวแต่ก็มีความท้าทายที่มาพร้อมกับการดูแลประเภทนี้ โดยความท้าทายหลักๆ คือ การดูแลแบบประคับประคองอาจทำให้ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวสูญเสียทั้งทางอารมณ์และจิตใจ กล่าวได้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นเรื่องยากที่จะเห็นคนที่คุณรักต้องทนทุกข์ทรมาน การดูแลผู้ป่วยถือเป็นงานยาก ในฐานะทีมผู้ดูแลต้องมีความพร้อมในด้านเวลาและความรู้ในการดูแลคนไข้เพื่อมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยประคับประคองจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ครอบครัวผู้ป่วยกับการการดูแลผู้ป่วย palliative care เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยระยะสุดท้าย การดูแลผู้ป่วย palliative care จะกลายเป็นส่วนสำคัญของแผนการรักษาโดยทันที แม้ว่าการดูแลผู้ป่วย palliative careได้รับการออกแบบมาเพื่อบรรเทาอาการปวดและปรับปรุงคุณภาพชีวิต แต่ก็ยังส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของผู้ป่วยและครอบครัวได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ครอบครัวจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลแบบประคับประคองตั้งแต่เริ่มต้น มีหลายวิธีสำหรับครอบครัวที่จะมีส่วนร่วมกับผู้ป่วยตั้งแต่การพบแพทย์ การช่วยในการจัดการยาไปจนถึงการเลือกทีมดูแลผู้ป่วยประคับประคองที่ดีที่สุดแก่คนไข้ นอกจากนี้…

Read more