Food

ประเภทของอาหารบ่งบอก Lifestyle ได้หรือไม่

            ในยุคปัจจุบันนี้ รูปแบบและวิถีชีวิตหรือ Lifestyle ของคนเรา เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนเป็นอย่างมากอาจจะบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้หากเรามองย้อนกลับไปในสมัยก่อนเราจะพบว่าการดำเนินชีวิตของเราเต็มไปด้วยความเรียบง่าย ไม่เร่งรีบ มีจังหวะชีวิตที่เรียกว่า slow Life  แม้ในตอนที่เราอยู่กลางเมืองได้มากกว่านี้แต่ในปัจจุบันนี้แทบจะเรียกว่าทุกจังหวะชีวิตของเราเต็มไปด้วยความเร่งรีบ รวมไปถึงเรื่องของการเลือกรับประทานอาหาร ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลกระทบมาจาก การที่เราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบนั่นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เราจะต้องเลือกอาหารที่เราจะรับประทาน ในช่วงเวลาพักผ่อน ก็ยังคงเป็นสิ่งที่ มีเกิดขึ้นได้เสมอเสมอ และการเลือกรับประทานอาหารของเราก็ยังบอกถึงรสนิยมหรือความเป็นตัวตนของเราได้อีกด้วย              ในยุคสมัยก่อน ประมาณ 20 ปีย้อนหลังไปการได้รับประทานอาหารประเภทอาหารฝรั่งเศส หรือรับประทานอาหารบนภัตตาคารจีนอาหารเหลาหรือทานบุฟเฟ่ต์โรงแรมเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม และเป็นสิ่งที่คนชั้นกลาง  คนทำงานประจำ ค่อนข้างนิยมเลือกรับประทานอาหารแบบนี้เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถ บ่งบอกได้ถึงค่านิยม และบ่งบอกได้ถึงรูปแบบวิถีชีวิต Lifestyle ความเป็นอยู่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีเพราะแน่นอนว่าการรับประทานอาหารชั้นนี้จะต้องมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างดีพอสมควรระดับกลางบนขึ้นไป ดังนั้นอาหารฝรั่งเศสหรือบุฟเฟต์ในโรงแรมหรู ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ คนในสังคมยุคนั้น…

Read more